TORX BITS 867 /1Z B/TX 20 2SB

Artikelnummer: 2615272