TORX BITS 867 /1Z C/TX 25 2SB

Artikelnummer: 2615273